Φρίξος Μάρκου

Φρίξος Μάρκου

Larnaca

Contacts

Summary

Information about the activity not listed

Full information

Information is not found

Advert Φρίξος Μάρκου

Plot in pyrga-Larnaca

Pyrga

Sold 3/4 plot in the village Pyrga of the Larnaca district. The plot is

€80,000

Φρίξος Μάρκου - Ask a question

EL original