Υπηρεσίες και τιμές

Καθορισμός αγγελιών σε κορυφαίες θέσεις

Αύξηση στην Κορυφή Εβδομαδιαία - €5.00

Αυξήστε τη διαφήμισή σας στην κορυφή για ένα μήνα - €15.00


Pro λογαριασμού

Όλες οι διαφημίσεις σας θα πρέπει να επισημανθεί.

Κατά την προβολή και συζήτηση της διαφήμισης δεν θα δείξουμε στους άλλους διαφήμιση διαφημίσεων.

€30,00 το μήνα