Αναφέρετε παρακάτω τους λόγους για το αίτημα σχετικά με τη αγγελία Limassol, Monagroulli plot with house to sale